Utveckling

Verksamhetsutvecklings- och Ledarskapsprogram

utveckling-treeJag har jobbat större delen av mitt arbetsliv på stora industriföretag: Sandvik, Atlas Copco, Volvo. Jag har bott och arbetat i flera olika länder: USA, Tyskland, Belgien, Indien, Norge. 2011 tog vi beslutet att flytta hem till Jämtland, där jag idag har min bas och mitt eget företag.

Jag tror på organisations- och verksamhetsutveckling som en process över tid, där människan och hens utmaningar sätts i centrum. I denna process jobbar vi med i verksamhetens aktuella frågeställningar och utmaningar, samtidigt som vi ägnar mycket tid åt reflektion och förståelse kring olika situationer och vårt eget ledarskap.

Action Learning är ett arbetssätt som åstadkommer resultat på många stora bolag världen över. Men det fungerar precis lika bra i det lilla. Det handlar om att ta ägandeskap över sin situation och hitta lösningar för att gå vidare. Svaret ligger inte hos någon expert, utan vi kan finna svaren själva. Många dilemman har inga enkla svar, vi ställs hela tiden inför nya förutsättningar och komplexa frågeställningar. Det är höga krav, förväntningar och ambitioner som ska ge resultat på begränsad tid. Tiden för reflektion över var i processen vi befinner oss och möjligheten att ta ett steg tillbaka och ”kisa”, få en överblick över situationen, är oftast begränsad. “In order for man to succeed in life, God provided him with two means, education and physical activity. Not separately, on for the soul and the other for the body, but for the two together. With these two means, man can attain perfection.”  - Plato-
Action Learning är ett arbetssätt för verksamhets- och ledarskapsutveckling.  Det bygger på problemlösning av verkliga problem och utmaningar. Fokus är på att förstå sammanhang, mönster och konsekvenser. Det är ingen fristående kurs, det är ett verksamhetsintegrerat arbetssätt som involverar ledning och ofta styrelse och det resulterar i handlingsplaner och utförande.

Det finns flera inriktningar på Action Learning.  Vi arbetar med Action Learning så som Reg Revans redan på 40-talet började. Han anses vara fader till utvecklingen av arbetssättet. Det bygger på att varje deltagare tar med sina specifika utmaningar in i ett program som sträcker sig över en längre period i tid och där man arbetar med frågeställningarna tillsammans i små grupper. Deltagaren äger alltid sin egen frågeställning. Detta innebär cirka sex träffar per år där nyckelpersoner får tid, möjlighet och coachning att hantera den vardag de är ansvariga för. Eftersom vi tror på den gamla slagdängan att ”It’s all about people”, så arbetar vi också med deltagarnas personliga utveckling i programmet. Och eftersom jag är övertygad och överväldigad av den forskning och min egen erfarenhet som säger att vår mänskliga hjärna fungerar bättre om vi rör på oss, jobbar jag även med fysisk aktivitet under dagen. Det kan ta sig formen av en reflektionspromenad, eller t ex en morgonjogg.